Mạch điện cuộn từ nối tiếp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Inductors in Series.svg

Khi mắc nối tiếp nhiều cuôn từ lại với nhau, tổng từ dung sẻ tăng và bằng tổng của các từ dung