Jump to content

Mạch điện tụ điện song song

From Wikiversity

Với n tụ điện mắc song song với nhau, tổng điện dung tăng

Với n tụ điện có cùng giá trị mắc song song với nhau, tổng điện dung tăng