Jump to content

Mẩu tự tiếng việt

From Wikiversity
 • A
a
 • B
bê/bờ
 • C
xê/cờ
 • Ch
chờ
 • D
dờ/dê
 • Đ
đờ/đê
 • E
e
 • Ê
ê
 • F
ép
 • G
ghê/gờ
 • H
hát
 • I
i
 • J
chê
 • K
khê/ka
 • L
lờ
 • M
mờ/em mờ
 • N
nờ/anh nờ
 • O
o
 • Ô
ô
 • Ơ
ơ
 • P
pờ/pê
 • Ph
phờ
 • Q
quy/quờ
 • R
rờ
 • S
sờ/ét
 • T
Tê/tờ
 • Tr
trờ
 • U
u
 • Ư
ư
 • X
xờ/ích