Matemàtiques. 1er ESO

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Presentació[edit]

Temari de matemàtiques de 1er de ESO.

Nombres naturals[edit]

Què n'aprendràs

   * Reconèixer i ordenar nombres naturals.
   * Fer operacions amb nombres naturals.
   * Fer servir potències i arrels quadrades.
   * Aproximar per arrodoniment o per truncament un nombre natural.
   * Calcular l’error comès en aproximar un nombre natural.

Nombres naturals
Multiplicació de nombres naturals
Divisió de nombres naturals
Potències de nombres naturals
Operacions amb potències
Arrels quadrades
Jerarquia de les operacions
Aproximacions i errors
Activitats finals

Divisibilitat[edit]

Fraccions[edit]

Nombres decimals[edit]

Nombres enters[edit]

Iniciació a l’àlgebra[edit]

Sistema Mètric Decimal[edit]

Proporcionalitat numèrica[edit]

Angles i rectes[edit]

Polígons i circumferències[edit]

Perímetres i àrees[edit]

Políedres i cossos de revolució[edit]

Funcions i gràfiques[edit]

Estadística i probabilitat[edit]