Matemàtiques III ESO

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Abstraccions que es treballaran durant el curs:

 • Resolució.
 • Raonament i prova.
 • Connexions.
 • Comunicació.

Seccions del curs[edit]

 • Esquema dels nombres.
 • Prioritats de les operacions.
 • Operacions combinades.
 • Intervals.
 • Resolució.
 • Equacions lineals.
 • Equacion de segon grau.
 • Representació.
 • Resolució de sistemes.
 • Exercici transversals.

Blocs generals[edit]

 • Numeració i càlcul.
 • Canvi i relacions.
 • Espai i forma.
 • Mesura.
 • Estadística i atzar.