Matematikų folkloras

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Legendos

Legenda apie prof. A

Ponas A. vaikystėje turėjo gerą mokytoją, kurį visi gerbė ir mylėjo. Vieną šiltą vakarą A pavargęs po mokslų pasiūlė Mokytojui pailsėti prie upės. Mokytojas dar norėjo išmokyti savo jaunąjį mokinį naujos pamokos, bet ilgainiui pasidavė vaiko įkalbinėjimams ir sutiko kartu paplaukioti. Pasiekę ežerą jiedu apsinuogino, įbrido į šiltą vandenį ir pradėjo plaukioti. Vyrai mėgavosi gamtos vaizdovaizdžiais, paskutiniais saulės spindulėliais, vėjas kažką švelniai šnabždėjo medžių lapais, kai netikėtai Mokytojas pašaukė A arčiau savęs ir pasakė norįs A išmokyti vienos naudingos pamokos praversiančios gyvenime ir atskleidžiančios jam naują, kupiną įdomybių pasaulį. Žingeidusis A susidomėjo. Mokytojas paliepė jam sulaikyti kvėpavimą ir panerti po vandeniu. Vaikas išpildė savo Mokytojo prašymą ir panėrė. Staiga mokytojas stvėrė A už sprando ir neleido jam iškilti į paviršių. A muistėsi po vandeniu kelias minutes, kol Mokytojui pagailo savo mokinio ir jis buvo paleistas. Atgavęs kvapą sutrikęs mokinys nuplaukė kranto link.
Tą vakarą jiedu daugiau nesišnekėjo.
Kitą dieną mokytojas po pamokų visai klasei pasiūlė pasimaudyti upėje. Vaikai mielai sutiko, kartu ėjo ir A.. Ežere vaikai išdykavo kartu su mokytoju, tik vienas A nedrįso prie jų prisijungti. Jis sėdėjo po pušimi ir neramiai stebėjo klasės draugus. Mokytojas atkreipė dėmesį į savo mylimiausio mokinio būklę ir priėjęs tarė:
- Kodėl tu nesimėgauji vandens gėrybėmis kartu su mumis, argi nematai kaip mums linksma? - A tylėjo. Tada mokytojas tęsė
- Tu bijai dėl vakarykščio įvykio?
- Taip - išsigandęs atsakė A.
- O kas tave vakar labiausiai išgąsdino?
- Tai, kad Jus laikėte mane po vandeniu ir neleidot kvėpuoti - vos sulaikydamas ašaras dėstė A.
- Ak, A! Kad tu taip trokštum pažinti matematiką kaip vakar troškai oro! - Paaiškino vakarykštę pamoką Mokytojas.

 

Patarimai fux'ams: Ką sako dėstytojas (ir ką tai reiškia)

 • Šį darbą reiktų truputį pataisyti. (Tiesą sakant, aš neturėjau laiko jį skaityti).
 • Nedaug žinoma apie? (Aš nežinau nieko apie?)
 • Atsineškite tekstą į paskaitą. (Nežinau, kaip dėstyti ? bandysime prastumti laiką skaitydami)
 • Šią svarbią temą panagrinėsime išsamiau (Tai mano disertacijos tema)
 • Egzaminas apims visą nagrinėtą medžiagą (Tikiuosi, kad per dvi valandas pasakysite viską, ką dėsčiau 16 savaičių)
 • Tai neįeina į kursą . (Neturiu supratimo)
 • Tai išplaukia iš konteksto. (Užmiršau apie tai papasakoti per paskaitą)
 • Paskaitų lankymas privalomas ir į jį bus atsižvelgta. (Aš toks nuobodus, kad kitaip niekas neateis)
 • Pakalbėkime apie kontrolinį (Pusė jo neišlaikė).
 • Nerašykite nieko ant lapo su sąlygomis. (Aš taip tingiu, kad tas pačias sąlygas duodu kiekvienais metais)
 • Per egzaminą šito žinoti nereikės. (Galima pasnausti).
 • Akivaizdu. (Tik vadovėlio autoriui ir Gausui. Labiau tikėtina, kad tik Gausui).
 • Panašiai įrodoma . (Abu įrodymai turi bent vieną tokią pat eilutę).
 • Trivialu (Per kokias tris valandas studentas įrodytų).
 • Žinoma, kad ? (Dėstytojas matė, kaip tai įrodė kitas dėstytojas, bet neatsimena kaip).
 • Gerai žinoma, kad ? (Dėstytojas girdėjo, kad kažkas įrodė).
 • Galima įrodyti, kad ? (Dėstytojas mano, kad galima, bet nežino kaip).
 • Paliksime tai, kaip pratimą savarankiškam darbui. (Dėstytojas pametė savo konspektus).
 • Trumpai kalbant. (Nespėju, todėl kalbėsiu ir rašysiu greičiau).

 

Patarimai dėstytojams: Ką sako studentas (ir ką tai reiškia)

 • Nesu tikras (nežinau)
 • Negaliu taip staigiai prisiminti (nežinau)
 • Vakar buvo sesės vestuvės.. (aš nieko nežinau)
 • Akivaizdu (nežinau išvadų)
 • Remiantis anksčiau pasakytu (anksčiau pasakyta nieko bendro neturi)
 • To nebuvo per paskaitas (aš nevaikštau į paskaitas)
 • Semestras buvo labai apkrautas (vakar taip ir neatsirado noro pasimokyti)
 • Aš dar ir dirbu.. (noriu gauti įskaitą chaliavnai)
 • Buvo perdėm mažai laiko pasiruošti (kai chaliava nepraėjo)
 • Man reikia laiko susikoncentruoti (Ką gi dabar daryt?)
 • Reikia pagalvoti (tempiam laiką)
 • Emmm.. (siūlau pamiršti šitą klausimą)

 

Anekdotai

Statistikas kelis kartus užmetė tinklą. Statistiko išvados:

1) visi jūros gyvūnai turi plaukmenis;
2) visi jūros gyvūnai nemažesnio kaip 2 cm ilgio.


Programų sistemų studentas ruošdamasis eiti miegot, ant palangės, prie lovos pastato dvi stiklines, vieną sklidiną vandens - nes gali naktį užsimanyt atsigert; ir vieną tuščią - nes gali ir neužsimanyt atsigert.


Anekdotas apie mūsų akvariumo (ITC) budėtojas.
Kartą įbėga viena budėtojų į kompiuterių klasę ir iškart jungiklį išjungia. Klac!
Visi kaip užstaugs:
Kodėėėėl?
- Nusivilkite vis striukes, priprakaitavote čia, smirda..
- Na, jus galėjote bent įspėti, kad mes programas įsirašytume.
- Gerai jau, įsirašykite, nusileido budėtoja įjungdama jungiklį.


Egzaminas pirmam kurse (dėstytojas atsisukęs nugara į auditoriją): Visi nusirašinėja... Dėstytojas atsisuka, žiūri į auditoriją, visi apsimeta, kad rašo...
Egzaminas antram kurse (dėstytojas atsisukęs nugara į auditoriją): Visi nusirašinėja... Dėstytojas atsisuka, visi toliau nusirašinėja. Dėstytojas nusikosėja, visi apsimeta, kad rašo...
<...>
Egzaminas ketvirtam kurse (dėstytojas atsisukęs nugara į auditoriją): Visi nusirašinėja... Dėstytojas atsisuka, visi toliau nusirašinėja. Studentas sėdintis pirmajam suole nusikosėja, dėstytojas atsisuka nugara į auditoriją...


Egzamino metu dėstytojas pastebėjo kaip vienas studentas mėgina ištraukti paruoštukę. Pradėjo jį stebėti. Įsijautė. Abu nervinasi, prakaituoja.. Galų gale dėstytojui trūksta kantrybė:
- Nagi trauk ją, trauk, drąsiau!..


Per teisės egzaminą:
- Dėstytojau, tarp kitko, paruoštukė yra mano nuosavybė, o jus ją paėmėt pažeisdami baudžiamąją ir civilinę teises, suėmimo procedūrą.
- Jaunuoli, aš juk dėstytojas, o ne policininkas. Ne galiu gi aš mušti jūsų kojomis per inkstus prieš paimdamas paruoštuke.


Misevičius draugiškai šypsosi egzaminuojamam studentui, kuris akivaizdžiai nerimauja.
- Atrodo, mes jau esame pažįstami, padrąsinamai sako jis. Ar nebuvome mes susitikę anksčiau?
- Taip aš laikiau matematinę analizę pas jus pernai. Deją, gavau skolą.
- Na, šį kartą, esu tikras, jus išlaikysite. Beje, ar pamenate kokį pirmą klausimą aš buvau jums uždavęs pernai?
- Taip.. Jūs klausėte ar mes jau esame pažįstami..


Po anglų kalbos egzamino išeina studentas. Grupiokai klausia:
- Na, ar išlaikei?
- Atrodo, kad išlaikiau…
- O ko klausė?
- Ką aš žinau, jis juk angliškai kalbėjo…


Egzaminas. Profesorius užduoda studentui klausimą po klausimo. Tas tyli.
- Na gerai, paskutinis klausimas – rodo Koši formulę – kieno ši formulė?
Studentas gūžteli pečiais.
- Koši! Rėkia dėstytojas! Koši!
Studentas atsistoja ir ruošiasi išeiti. Dėstytojas:
- O kur tu čia susiruošei?
- Ak... aš pagalvojau, kad jūs jau kitą kviečiate...


Matematikos fakultete stojamieji egzaminai. Ant laiptelių sėdi mergina ir kažką įnirtingai zubrina. Pro šalį eina pankas, sustoja, lėėėtai įsižiūri į knygą ir taip pat lėėėtai protinga mina taria: Aaaaa.. Algebra, žinau žinau.. ją nužudys pabaigoj.


Užduotis: jaunuoliai sustoję prie vienos salės sienos, merginos stovi prie priešais esančios sienos.
Kas dešimt sekundžių jie įveikia pusę atstumo esančio tarp jų.
Klausimas: kada jie pasieks vieni kitus?
Matematikas: niekada.
Fizikas: po begalybės laiko.
Inžinierius: apytiksliai po 2 minučių jie bus pakankamai arti bet kokiems praktiniams užsiėmimams.


Merginų bendrabutis. Į kambarį įbėga mergina ir sako kambariokėms:
- Greičiau nuimkite kelnaites, vaikinai ateina... Jos šmaukšt ir nusimovė. Pirmoji nustebus:
- Aš turėjau omeny tas ant radiatoriaus..


Vieno dėstytojo žmona ateina pas dekaną bartis:
Kodėl jus atleidote mano vyrą iš darbo? Jis juk geras žmogus, akademikas..
Dekanas:
- Suprantat.. Jis juk serga šlapimo nelaikymu, o pastaruoju metu jis ir pats pradėjo užmigti per savo paskaitas.


Pavėlavęs studentas tyliai įeina į auditoriją: Atsiprašau, dėstytojau...
Dėstytojas (grėsmingai): Kodėl jūs vėluojate?
Studentas: Aš vakar užmigau kažkur ties trečia...
Dėstytojas (prisiminęs studijų laikus, susimildamas): Na gerai, užeikite. Tik kitą kartą miegokite su viena ir nepavėluosite.


Diferencialinių lygčių paskaita. Dėstytojas lentoje rašo kažkokią nerealiai sudėtingą formulę. Tuo metu studentui, sėdinčiam pirmam suole iškrenta rašiklis. Kol jis pasilenkia šalia sėdėję jam pakiša smeigtuką. Studentas pakėlęs tušinuką atsisėda, tuoj pat pašoka ir kaip užrėks:
- Jūs ką, išprotėjot?
Dėstytojas pasimetęs atsisuka:
- Tai ne aš, čia formulė tokia…


Atlikti statistiniai tyrimai apie alkoholio vartojimą įvairiuose VU fakultetuose.
Skelbiami rezultatai:
Pirmą vietą užėmė..
Salėj rėkia: MIFAS!
Statistikas tęsia:
Ne, Istorijos fakultetas
Na, o antrą vietą užėmė..
Salėj vėl kažkas pertraukia: MIFAS!
Statistikas tęsia:
Ne, Chemijos fakultetas.
Trečią vietą užėmė..
Salėj rėkia: MIFAS!
Statistikas tęsia:
Ne, Komunikacijos fakultetas.- Ir neištvėręs prideda - kiek gi galima kartoti? Profesionalai mėgėjų konkursuose nedalyvauja!!!


Ką galima pasakyti dėstytojui su dviem mėlynėm po akimis?
Nieko! Jam jau buvo pasakyta dukart!

 

Anekdotai su prasme

Praėjus dešimčiai metų po studijų užbaigimo susitinka du matematikos taikymus studijavę mifiečiai. Vienas jų ir klausia savo draugo:
- Klausyk, o tu ar kada nors pritaikei savo matematikos žinias realiam gyvenime? - tas ir atsako:
- Taip, ėjau sau kartą pro duobę, pasilenkiau pažiūrėt į ją, ir duobėn kepurė nuo galvos nukrito. Tai aš pasigaminau integralą ir išsitraukiau...
Ačiū Dariui už šį nerealų anekdotą per rytinę ekonometrijos paskaitą!

 

Pamąstymai

Apie geometriją finansų ir draudimo matematikos specialybėje: Gyveno kartą jaunuolis, kurio svajonė buvo tapti dinozaurų medžiotoju. Įstojo jis į universitetą, mokėsi dešimtį metų, parašė diplominį darbą ir gavo išsvajotąją specialybę. Bet netikėtai tapo aišku, kad dinozaurai išmirė prieš milijonus metų, o jo specialybei paklausos išvis nėra. Sukinėjosi jis taip be reikalo keletą metų, mėgino dirbti įvairiose vietose – viskas bergždžiai, kol galų gale jis rado sau darbą. Dabar universitete jis kitus moko medžioti dinozaurus.


Loterija, tai mokestis žmonėms, kurie blogai išmano matematiką.

 

Faktai

1952 metai. Teksaso valstijos biblioteka. Vestibiulyje keli kabliukai su užrašu virš jų: “Tik dėstytojams”.
Kažkuris studentas prirašė : “Galima kabinti ir paltus”.


VGTU 2006m. Vyrų tualetas. Virš pisuarų kaba užrašas: “Gerbiami studentai, prašome nuorūkas nemesti į pisuarą. Valytojos.”
Po savaitės kažkuris studentas prirašė: “Būna sunku prisrūkyti”.

 

Blog'inami dėstytojai

 

Svarbu !!!!!!

Atleiskit už naivumą, bet ... .Visi šie anekdotai ne apie Mif'o studentus, todėl neverta manyti, jog mifiečiai nesimoko ir nusirašinėja. Ačiū už dėmesį.

// Mes džiaugiamės naivumu. [Ne MIF'ietis]

 

Skanduotės

 • Myliu mamą, myliu tėtį, ir prie kompo pasėdėti!
 • Myliu tėtį, myliu mamą, o labiausiai MIF Dekaną!
 • Matematika jėga! Informatika jėga! Ir statistika gerai! Labai labai!
 • MIF'as valdo! (arba MIF'as eina,MIF'as tupia(su veiksmu),MIF'as stovi..) (kartoti n kartų:D)
 • Tik nesakyk,kad taip nebuna! Prisiaukinti galim Mitasiuna! Mes skaiciuosim! Programuosim! Ir visus suformatuosim!
 • Mes visus suformatuosim, o paskui suintegruosim! Dalimis!! Dalimis!..
 • C! C! C++! Turbo! Turbo! Turbo Pascal'ys!

Tradicijos

 • Kiekvienas tikras informatikas užrašą virš savo durų- "K+M+B+" turi pakeisti į C++.