Mercats Monetaris. Interbancari

From Wikiversity

Els mercats monetaris son aquells mercats on les institucions financeres com bancs, caixes d'estalvis, fons d'inversió, empreses i particulars demanden i ofereixen diners a diferents terminis. Es el mercat bàsic de fluctuació de diners en el dia a dia. Un subgrup d'aquest mercat és el mercat interbancari on els participants només són institucions financeres com bancs, caixes, cooperatives d'estalvi, etc.

Esquema del mercat monetari[edit]

Tornar a Departament de Finances