Mercats Monetaris. Interbancari

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Antique cash register.png

Els mercats monetaris son aquells mercats on les institucions financeres com bancs, caixes d'estalvis, fons d'inversió, empreses i particulars demanden i ofereixen diners a diferents terminis. Es el mercat bàsic de fluctuació de diners en el dia a dia. Un subgrup d'aquest mercat és el mercat interbancari on els participants només són institucions financeres com bancs, caixes, cooperatives d'estalvi, etc.

Esquema del mercat monetari[edit]

Tornar a Departament de Finances