Jump to content

N

From Wikiversity
 • Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.


 • Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa như ngồi đống than.


 • Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gi hay không.


 • Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.


 • Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.


 • Ngoài miệng thì nói Nam mô,
Trong lòng thì chứa ba bồ dao găm.


 • Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo,
Nghèo tiền nghèo bạc chả lo là nghèo.


 • Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu


 • Nam Kì sáu tỉnh em ơi
Cửu Long chín ngọn cùng khơi một nguồn,
Sông Hương nước chảy trong luôn,
Núi Ngự danh tiếng cả muôn dặm ngoài.


 • Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia đầy,
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?


 • Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Tùng tùng trống đánh ngũ liên,
Chân bước xuống thuyền nước mắt như mưa.


 • Người ta rượu sớm trà trưa,
Thân em đi sớm về trưa cả đời.
Lạy trời ứng nghiệm một lời,
Cho em gặp được một người em thương.


 • Người ta bán vạn mua ngàn,
Thân em buôn bán cơ hàn vẫn vui.


 • Người ta đi đôi về đôi,
Thân em đi lẻ về côi một mình.


 • Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.


 • Núi cao chi lắm núi ơi,
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương!


 • Nói chín thì nên làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.