Nữ oa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Shanhaijing Nüwa Mends the Heavens.svg

Nữ Oa (chữ Hán: 女娲), hay Nữ Oa thị (女媧氏), Oa Hoàng (媧皇), Nữ Hi thị (女希氏), tục gọi là Nữ Oa nương nương (女媧娘娘), là một thủ lĩnh thị tộc của Trung Quốc cổ đại, dần được tôn xưng là một vị nữ thần thủy tổ trong Thần thoại Trung Quốc, được liệt vào trở thành một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Bà là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục hy, đứng đầu danh sách Tam hoàng.