Nguyên tố hóa học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ Trái Đất.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Hóa học 8 (NXB Giáo dục Việt Nam) - tr.19