Nhà Hạ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhà Hạ hay Triều Hạ (tiếng Trung: 夏朝; Hán-Việt: Hạ triều; bính âm: Xià Cháo, khoảng thế kỷ 21 TCN-khoảng thế kỷ 16 TCN là triều đại Trung Nguyên đầu tiên theo chế độ thế tập . Một liên minh nhiều bộ lạc có hình thức tù trưởng phức tạp.

Căn cứ theo ghi chép trong sách sử thì Tam Đại gồm Nhà Hạ, Nhà Thương, Nhà Chu đều là Vương triều phong kiến phân quyền, quân chủ và chư hầu chia nhau mà cai trị, và triều Hạ là vương triều phong kiến thị tộc thế tập đầu tiên . Trong các văn vật thời kỳ Hạ, có số lượng nhất định lễ khí làm bằng đồng thanh hoặc ngọc, niên đại của chúng ước tính là vào cuối Thời đại đồ đá mới, đầu Thời đại đồ đồng . Người Hán đời sau thường tự xưng là "Hoa Hạ", trở thành danh từ đại diện cho Trung Quốc

Xem them[edit]