Nhận thức đau khổ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

"Người dùng không ngu ngốc, họ không có động lực. Trong nhận thức xã hội, thuật ngữ này là sự khốn khổ về nhận thức .""[1]

"Để bảo tồn các nguồn lực tinh thần, chúng ta thường có xu hướng ủng hộ các quyết định nhanh chóng dựa trên các quy tắc và kinh nghiệm học được."

Giáp ... [hệ thống bảo mật] phải dễ sử dụng và không yêu cầu căng thẳng về tinh thần cũng như kiến ​​thức về một loạt quy tắc dài ... rình rập [2]

[1]

“... [the security system] must be easy to use and must neither require stress of mind nor the knowledge of a long series of rules...”

Tâm lý học[edit]

Tâm lý học xã hội[edit]

Xem thêm[edit]

Tham khảo[edit]

  1. 1.0 1.1 Ryan West (April 2008). "The psychology of security". Communications of the ACM 51 (4): 34-41. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1330320. Retrieved 2014-08-13. 
  2. Auguste Kerckhoffs. La cryptographie militaire. 1883.