Nhiệt độ

From Wikiversity

Nhiệt Độ là một khái niệm vật lý dùng để mô tả cảm nhận nhiệt của một vật khi tiếp xúc với nguồn nhiệt . Thí Dụ như buổi sáng ta cảm thấy Ấm do cơ thể hấp thụ năng lượng nhiệt từ ánh sáng mặt trời . Buổi tối ta cảm thấy Lạnh vì không có ánh sáng mặt trời

Ký hiệu và đơn vị đo lường[edit]

Nhiệt độ là đơn vị đo lường nhiệt cho biết mức độ nhiệt có ký hiệu T đo bằng đơn vị Độ ο

Nhiệt và Nhiệt độ[edit]

Nhiệt độ cho biết mức độ nhiệt như sau

  1. Nhiệt cao có Nhiệt độ cao cho cảm giác nóng
  2. Nhiệt trung bình có Nhiệt độ trung bình cho cảm giác ấm
  3. Nhiệt thấp có Nhiệt độ thấp cho cảm giác nóng

Hệ thống đo lường nhiệt độ[edit]

Có 3 hệ thống tiêu chuẩn được dùng để đo lường nhiệt độ gồm Nhiệt độ Celcius hay Nhiệt độ C . Nhiệt độ Fahrenheit hay F và Nhiệt độ Kevin hay Nhiệt độ K