Nhiệt độ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhiệt Độ là một khái niệm vật lý dùng để mô tả cảm nhận nhiệt của một vật khi tiếp xúc với nguồn nhiệt . Thí Dụ như buổi sáng ta cảm thấy Ấm do cơ thể hấp thụ năng lượng nhiệt từ ánh sáng mặt trời . Buổi tối ta cảm thấy Lạnh vì không có ánh sáng mặt trời . Nhiệt độ là đơn vị đo lường nhiệt cho biết mức độ nhiệt . Nhiệt độ có ký hiệu T đo bằng đơn vị Độ ο

Hệ thống đo lường nhiệt độ[edit]

Có ba Hệ thống đo lường nhiệt độ bao gồm Nhiệt Độ C , Nhiệt Độ F , Nhiệt Độ K

Nhiệt Độ C[edit]

Nhiệt Độ C hay Độ Celsius (°C hay độ C) là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744). Ông là người đầu tiên đề ra hệ thống đo nhiệt độ căn cứ theo trạng thái của nước vào năm 1742 .

Ở áp suất tiêu chuẩn


Nhiệt độ F[edit]

Nhiệt độ K[edit]

Chuyển đổi đơn vị độ[edit]

Chuyển đổi đơn vị độ từ hệ thống này sang hệ thống khác được thức hiện như sau

Đổi từ sang Công thức
Fahrenheit Celsius °C = (°F – 32) / 1.8
Celsius Fahrenheit °F = °C × 1.8 + 32
Fahrenheit kelvin K = (°F – 32) / 1.8 + 273.15
kelvin Fahrenheit °F = (K – 273.15) × 1.8 + 32

Nhiệt độ chuẩn[edit]

Nhiệt độ chuẩn
Nhiệt Độ Phòng
Nhiệt Độ Đông Đặc
Nhiệt Độ Bốc Hơi