Nyelvészeti fogalomtár A-Z-ig

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ezt a fogalomtárat azért hoztam létre, hogy segítsek a nyelvészettel amatőr vagy profi szinten foglalkozókat.

A[edit]

 • a nyelv kettős tagolódása: az emberi természetes nyelvek azon tulajdonsága (más kommunikációs rendszerekkel szemben), hogy egyik szinten minimális jelentéshordozó egységekből (morfémákból), másik szinten minimális jelentésmegkülönböztető - de jelentéssel nem bíró - egységekből (fonémákból) állnak; a fonológiai szintű strukturálódás teszi lehetővé néhány tucat fonéma (hang) és kombinációs szabályok segítségével a nyelvben létrehozható nyilatkozatok számának végtelenségét.
 • abszolút szótő: egy szó tovább már nem bontható történeti alapformája absztrakció, absztrahálás.
 • absztraktum: elvont fogalmat kifejező főnév.
 • accusativus: tárgyeset
 • additív morféma:
 • adjectivum
 • adjunkció
 • adsztratum
 • adverbális
 • adverbiális
 • adverbium
 • afázia
 • affixum
 • affrikáció
 • affrikáta
 • agglutináció
 • agráfia
 • agrammatizmus
 • akceptabilitás
 • akkomodáció
 • akkulturáció
 • akusztika
 • akusztikus fonetika
 • alapnyelv
 • alapszórend
 • alexia
 • alkalmazott nyelvészet
 • allofón
 • allográf
 • allomorf
 • alternáció
 • alveoláris
 • alveolus
 • ambiguitás
 • anafora
 • analitikus kompetencia
 • analitikus nyelv
 • analízis szintézis révén
 • analóg kommunikáció
 • anaptaxis
 • antonima
 • antonima
 • antonímia,
 • antroponimia
 • apikális hang
 • aposztróf
 • arbitrárius
 • archaikus
 • areális nyelvészet
 • argotizmus
 • argó
 • argumentum
 • articulus
 • artikuláció
 • artikulációs (korábban fiziológiai) fonetika
 • artikulációs bázis
 • aspektus
 • aspiráta
 • aszegmentális eszköz
 • aszimmetrikus bilingvizmus
 • asszimiláció
 • atikus rítus
 • auditív fonetika
 • autonóm szintaxis

Forrás[edit]

NYELVÉSZETI KIFEJEZÉSEK SZÓTÁRA A szótár része Tóth Szergej: Nyelvészet és társadalom című CD-jének (ISBN 963-03-9414-6) A szótár alapja: Földes Csaba: Linguistisches Wörterbuch Deutsch-Ungarisch, Szeged, Generalia, 1997. Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata. Sorozatszerkesztők: Tóth Szergej, Vass László. Adaptálta: Basch Éva Programozta: Csúri Péter