OW

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chương trình trợ cấp tài chánh OW[edit]

Chương trình chính phủ cấp tiền giúp đở dân chúng gặp khó khăn về tài chánh , sức khoẻ . cùng với các khoảng tiền phụ cấp thêm khi tham dự kiếm việc (Job search) , khi tham dự đi học (education training) , khi có việc làm (Part or Full time job) và khi dời chổ ở (Moving expenses),

Trợ cấp tài chánh OW[edit]

Trợ cấp tài chánh cơ bản[edit]

Chương trình chính phủ cấp tiền giúp đở dân chúng gặp khó khăn về tài chánh và sức khoẻ bao gồm

 • Tiền mướn nhà ở (Basic need)
 • Tiền chi phí cuộc sống (Living expenses)
 • Thẻ mua thuốc miển phí (Drug card)
 • Tiền bệnh (Special Diet)
 • Tiền mua kiếng cận (Eye glasses)
 • Tiền mua răng giả (Denture)

Tiền phụ cấp OW[edit]

Các khoảng tiền phụ cấp thêm khi có tham dự kiếm việc , khi có việc làm và khi dời chổ ở

Chương trình học nghề OW[edit]

Quy định[edit]

 • Người lảnh tiền OW phải khai báo lợi tức từ công ăn việc làm (nếu có) dung Khai báo lợi tức thu nhập (Statement of Income )

Nộp đơn xin tiền trợ cấp OW[edit]

Nộp đơn xin tiền OW bằng cách nộp đơn trên mạng , qua điện thoại , gửi thư hay tại văn phòng điạ phương .

 1. Nộp đơn xin tiền trợ cấp OW trên mạng
 2. Nộp đơn xin tiền trợ cấp OW qua điện thoại
 3. Nộp đơn xin tiền trợ cấp OW tại các văn phòng điạ phương

Khi nộp đơn xin tiền OW nhớ mang theo các giấy tờ sau

 • Thẻ bảo hiểm (SIN Card)
 • Điạ chỉ cư ngụ

Xem them[edit]