O - Ô - Ơ

From Wikiversity
  • Ở đời muôn sự của chung,
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.


  • Ớt nào mà ớt chẳng cay,
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.


  • Ở sao cho được lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê