Ortaokul/5. Sınıf/Matematik/1. Ünite/Doğal Sayılar

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ilköğretim ikinci kademe (ortaokul) eğitim seviyesindedir.
Doğal sayılar konusunu Vikipedi'de de okuyabilirsiniz.

İnsanlar tarih boyunca nesneleri saymak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Önce çeşitli sayı sistemlerini icat etmiş, ardından basamak kavramını bulmuştur.

En Çok Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar[edit]

Doğal sayılarda her bir rakamın yazıldığı yere basamak denir. Basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır, bu gruplara bölük adı verilir. Bölükler sağdan sola birler, binler, milyonlar olarak isimlendirilir, 0 (sıfır) rakamının olduğu basamaklar okunmaz.

Doğal sayılar en soldaki bölükten başlayarak sağa doğru okunur. Önce bölük ismiyle başlar, ardından basamakların ismiyle devam eder. Birler bölüğünde sadece sayı okunur; bölük ismi okunmaz.

Örnek: 28.343.768 sayısının basamak tablosu
Milyonlar Binler Birler
Yüz milyonlar On milyonlar Bir milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler
2 8 3 4 3 7 6 8

Sayının okunuşu Yirmi sekiz milyon üç yüz kırk üç bin yedi yüz altmış sekiz şeklindedir.

Sayı ve Şekil Örüntüleri[edit]

Sayılar bir kurala göre artırılarak veya azaltılarak örüntü oluşturulabilir. Bir örüntüdeki her bir sayı veya şekle adım veya terim denir. Örüntülerin kuralı ardışık adımlar arasındaki ilişki belirlenerek bulunur.

Örnek 1: 60'tan başlayarak yedişer artan örüntünün sekizinci adımı nedir?

Çözüm 1:

Sonraki adımda önceki adımın sayısına yedi eklenir.
Adım 1 2 3 4 5 6 7 8
Sayı 60 67 74 81 88 95 102 109

Örüntünün sekizinci adımı 109'dur.Örnek 2: 142'den başlayarak dokuzar azalan örüntünün beşinci adımı nedir?

Çözüm 2:

Sonraki adımda önceki adımın sayısından dokuz çıkarılır.
Adım 1 2 3 4 5
Sayı 142 133 124 115 106

Örüntünün beşinci adımı 106'dır.Örnek 3: 45'ten başlayarak önce sekiz artan, sonra yedi azalan örüntünün yedinci adımı nedir?

Çözüm 3:

Sonraki adımda önceki adımın sayısına sekiz eklenir, ondan sonraki adımda yedi çıkarılır ve bu kural tekrar eder.
Adım 1 2 3 4 5 6 7
Sayı 45 53 46 54 47 55 48

Örüntünün yedinci adımı 48'dir.