Ortaokul/5. Sınıf/Matematik/1. Ünite/Doğal Sayılarla İşlemler

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ilköğretim ikinci kademe (ortaokul) eğitim seviyesindedir.

Doğal sayılarla işlem yapılırken önce birler basamağından başlanır, ardından onlar, yüzler, binler... basamaklarıyla devam eder.

Toplama[edit]

Örnek 1: 3254 ile 4832 sayılarını toplayınız.

Çözüm:

3 2 5 4
+ 4 8 3 2
8 0 8 6
 • Birler basamağı: 4 + 2 = 6
 • Onlar basamağı: 5 + 3 = 8
 • Yüzler basamağı: 2 + 8 = 10; 0 yazılır, 1 ise sonraki basamağın toplamına eklenir
 • Binler basamağı: 3 + 4 = 7, + 1 = 8

yani 3254 + 4832 işleminin sonucu 8086'dır.

Örnek 2: 12300, 22347 ve 49396 sayılarını toplayınız.

Çözüm:

1 2 3 0 0
2 2 3 4 7
+ 4 9 3 9 6
8 4 0 4 3

(0 rakamları hesaplamada sayılmaz)

 • Birler basamağı: 7 + 6 = 13; 3 yazılır, 1 sonraki basamağın toplamına eklenir
 • Onlar basamağı: 4 + 9 = 13, + 1 = 14; 4 yazılır
 • Yüzler basamağı: 3 + 3 + 3 = 9, + 1 = 10; 0 yazılır
 • Binler basamağı: 2 + 2 + 9 = 13, + 1 = 14; 4 yazılır
 • On binler basamağı: 1 + 2 + 4 = 7, + 1 = 8

İşlemin sonucu 84043'tür.

Çıkarma[edit]

Örnek 1: 9814 - 2352 = ?

Çözüm:

9 8 1 4
- 2 3 5 2
7 4 6 2
 • Birler basamağı: 4 - 2 = 2
 • Onlar basamağı: 1 - 5; 5 rakamı 1'den büyük olduğu için 1'e 10 eklenir; 11 - 5 = 6
 • Yüzler basamağı: 8 - 3 = 5; önceki basamağın bir sayısına 10 eklendiği için bu sayıdan 1 çıkarılır; 5 - 1 = 4
 • Binler basamağı: 9 - 2 = 7

İşlemin sonucu 7462'dir.