Ortaokul/5. Sınıf/Sosyal Bilgiler/Birey ve Toplum/Çocuk Hakları

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ilköğretim ikinci kademe (ortaokul) eğitim seviyesindedir.

Bütün bireyler 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Tıpkı yetişkin bireyler gibi çocuklar da çeşitli hak ve özgürlüklere sahiptir. Çocuk hakları ırk, dil, din, renk, cinsiyet ve sınıf ayrılmaksızın bütün çocuklar için aynıdır. 20 Kasım 1989 tarihinde çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir. Ülkemizde bu sözleşme 1990 yılında kabul edilmiştir. Ülkemizde ve dünyada çocuk haklarının korunmasına, çocuk hakları ihlâllerinin takip edilmesine yönelik ulusal ve uluslararası kurumlar kurulmuştur.

Aileler, çocukların üyesi olduğu ilk sosyal gruptur. Sonra arkadaş ve okul çevresiyle devam eder.

Çocuk Haklarına Örnekler[edit]

  • Oyun oynama, eğitim alma, sosyalleşme hakları vardır. Yetişkinler gibi çalıştırılmamalıdır.
  • İstismar, zorbalık gibi olaylardan korunma hakları
  • Fikir ve düşüncelerini ifade etme hakları
  • Temiz bir çevrede yaşama hakkı
  • Beslenme hakkı
  • Engelli, otizmli, down sendromlu vs. çocuklar için özel bakım ve eğitim hakkı