Ortaokul/5. Sınıf/Sosyal Bilgiler/Birey ve Toplum/Bir Olayın Çok Boyutluluğu

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ilköğretim ikinci kademe (ortaokul) eğitim seviyesindedir.

Olay, gündelik yaşamda oluşan, nedeni ve sonucu bulunan, çevreye olumlu veya olumsuz etkileri bulunan durumlardır.

Bazı olaylar çok sayıda neden ve sonuca sahip olabilir. Bu duruma bir olayın çok boyutluluğu denir.

Olayları gündelik yaşamda görebildiğimiz gibi, dergi, gazete, radyo, televizyon, İnternet gibi iletişim kaynaklarından da öğrenebiliriz.

Olumlu olay örnekleri[edit]

 • Bireylerin kurslarda aldıkları eğitimin sonucu daha fazla iş imkânı bulabilmesi
 • Yaz mevsiminin gelmesi sonucu işverenlerin çalışanlarına haftalık izin hakkı tanıması
 • COVID-19 salgını döneminde uzaktan eğitime geçilmesi sonucu tablet ve bilgisayar satışlarının artması
 • Öğrencilere gündelik ihtiyacı olması sonucu yol ücretlerinde indirim yapılması

Olumsuz olay örnekleri[edit]

 • Evde yaşayan bir ailenin faturalarını ödeyememesi sonucu elektrik ve su kesintileri yaşaması
 • Soğuk havalar sebebiyle insanların grip, nezle gibi hastalıklara yakalanması
 • COVID-19 salgını döneminde karantina sebebiyle okullarda ve açık alanlarda etkinlik yapılamaması

Çok boyutlu olay örnekleri[edit]

 • Trafik kazaları
  • Nedenleri:
   • Sürücünün dikkatsizliği
   • Sürücünün alkol alması
   • Sürücünün telefon ile oyalanması
   • Yolcuların sürücüyü oyalaması, dikkatini dağıtması
   • Sis, kar gibi hava şartları
   • Aracın gittiği yolun kaygan, çatlak vs. olması
   • Trafik ışıklarının olmaması veya bozuk olması
   • Yaya geçitlerinin eksikliği
   • Aracın lastiklerinin patlaması
   • Frenin bozuk olması
  • Sonuçları:
   • Yolun ve araçların hasar görmesi
   • Yaralanmalar ve can kayıpları meydana gelmesi


 • Depremler
  • Can ve mal kayıpları, yaralanmaların meydana gelmesi
  • Binaların yıkılması
  • İnsanların korku ve panik içinde sığınacak yer arayışına girmesi