Ortaokul/5. Sınıf/Sosyal Bilgiler/Birey ve Toplum/Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ilköğretim ikinci kademe (ortaokul) eğitim seviyesindedir.

Bireylerin içinde bulunduğu gruplarda üzerine düşen görevlere rol denir. Bir bireyin bir veya birden fazla rolü olup, zaman içinde değişiklik gösterebilir. Bireylerin kendisine verilen rolleri üstlenmesine ve gereklerini yerine getirmesine sorumluluk denir. Hukukun bireylere tanıdığı yetkilere ise hak denir. Hak ve sorumluluklar bireyin içinde bulunduğu yer, grup ve kuruma göre değişebilir. Bireyin bir gruba veya topluma üye olmasına ve birlikte sorumluluk üstlenmesine sosyalleşme denir.

Rollere örnek[edit]

 • Etkinlik gruplarında düzenleyici olmak
 • Ailede kardeş olmak
 • Sınıfta öğrenci olmak
 • Mağazalarda müşteri olmak
 • İş yerinde şef olmak
 • Okulda temsilci olmak

Sorumluluklara örnek[edit]

 • Temiz olmak, bulunduğun çevreyi temiz tutmak
 • Okulda ve iş yerinde verilen görevleri zamanında yapmak
 • Aileye ve çevreye saygılı olmak
 • Trafik kurallarına uymak
 • Dürüst olmak, argo kelime kullanmamak

Haklara örnek[edit]

 • Yaşama hakkı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Eğitim ve öğrenim hakkı
 • Çalışma hakkı
 • Sağlık hakkı

Sosyalleşmeye örnek[edit]

 • Birlikte iş yapmak, oyun oynamak
 • Selamlaşmak ve tanışmak
 • Yardımlaşmak
 • Fuar ve etkinliklere katılmak