Osmanoğulları Beyliğinin konumu

From Wikiversity
Osmanoğulları Beyliğinin 1324 yılındaki sınırları.

Osmanoğulları Beyliği bir uç beyliği olması yüzünden diğer beyliklerden daha izole bir konumdadır. Ayrıca sınır komşularından birinin Müslüman ve Türk olmaması genişlerken diğer beyliklerin tepkisini almamasını sağlamıştır. Başlıca Osmanoğulları Beyliğinin bölgesel özellikleri şöyle sıralanabilir.

  • Avrupa ve Balkanlara yakın olduğu için Batıya doğru bir fetih politikası izlemesini kolaylaştırmıştır.
  • Asya ve Avrupa arasında köprü görevi sağladığı için ticaret yollarının doğal hakimidir.
  • Güneyinde ve Doğusunda Türk beylikleri olduğu için olumlu ilişkiler sağlayıp arkasını güvene almıştır.
  • Verimli toprakları hayvancılık için elverişliydi bu da yaşamı daha rahat kıldı.

Sonraki derse geçiniz. Beylikler Dönemi ve Osmanlı (Osmanoğulları) Beyliği 4. Ders: Ermenibeli Muharebesi (1284)