P

From Wikiversity
  • Phượng hoàng ở chốn cheo leo,
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà.
Bao giờ gió thuận mưa hòa,
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng.


  • Phải duyên phải kiếp thì theo,
Cám còn ăn được, nữa bèo như anh.


  • Phấn son tô điểm sơn hà,
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam.


  • Phong lưu là cạm ở đời,
Hồng nhan là bẫy những người tài hoa.


  • Phượng hoàng đậu nhánh vông nem,
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi.
Ngã tư Chợ Gạo nước hồi,
Tui chồng mình vợ còn chờ đợi ai.