Phân số tối giản

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phân số tối giản là phân số nhỏ nhất không thể tối giản hơn nữa. Thí dụ như phân số la phân số tối giản của phân số