Jump to content

Phóng xạ alpha

From Wikiversity

Phóng xạ alpha được tìm thấy từ

Ur --> Th + phóng xạ alpha

Tính chất

[edit]
  • Phóng xạ alpha tạo ra luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thấy được
  • Phóng xạ alpha không có khả năng đi sâu vô vật