Jump to content

Phóng xạ beta

From Wikiversity

Phóng xạ beta

C --> N + phóng xạ beta được tìm thấy từ

Tính chất

[edit]
  • Phóng xạ beta tạo ra luồng quang tuyến điện từ di chuyển ở vận tốc nhanh bằng vận tốc ánh sáng thấy được
  • Phóng xạ alpha có khả năng đi sâu vô vật