Phóng xạ nguyên tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phóng xạ tạo ra từ nguyên tử điện không bền phân rả để trở thành nguyên tử bền khi hấp thụ hay giải thoát quang tuyến lượng tử làm cho điện tử âm đi ra hay đi vô trong nguyên tử

Động lượng điện tử Hình Công Thức
Điện tử âm đi ra khỏi nguyên tử điện Photoelectric effect.svg

Để có ,
Điện tử âm đi vô trong nguyên tử điện
Bohr Model.svg