Phương trình đường thẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
LinearInterpolation.svg

Dạng tổng quát[edit]

Nghiệm phương trình[edit]

Chứng minh[edit]