Phương trình đạo hàm bậc hai

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dạng tổng quát

Giải phương trình

Cho nghiệm phương trình

  • Với , 1 nghiệm số thực
  • Với , 2 nghiệm số thực .
  • Với , 2 nghiệm số phức .

Với

Từ trên, Với

Phương trình đạo hàm bậc hai đặc biệt[edit]

Dạng tổng quát

Giải phương trình