Phương trình đạo hàm bậc n

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình đạo hàm bậc n[edit]

Dạng tổng quát

Phương trình đạo hàm bậc n đặc biệt[edit]

Dạng tổng quát

Giải phương trình