Phương trình đạo hàm cơ bản

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình đạo hàm giảm thiểu[edit]

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình


Chứng minh

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin[edit]

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình

Wave.png


Chứng minh


Phương trình đạo hàm dao động sóng sin giảm dần đều[edit]

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình

  • Một nghiệm thực khi
  • Hai nghiệm thực khi
  • Hai nghiệm phức khi


Chứng minh


Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ[edit]

Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ

Hàm so sóng điện từ