Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Basic Inductor with B-field.svg Onde electromagnetique.svg

Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ

Hàm so sóng điện từ