Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình


Chứng minh

Ứng dụng[edit]