Phương trình đạo hàm giảm thiểu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình


Chứng minh