Phương trình điện từ cảm ứng Faraday

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình điện từ cảm ứng Faraday[edit]

Ứng dung[edit]

Với vòng tròn dẩn điện

Với cuộn từ cuả N vòng tròn dẩn điện