Phương trình Gauss

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Phương trình Gauss Phương trình dưới dạng tích phân Phương trình dưới dạng đạo hàm
Phương trình Gauss về điện trường
Phương trình Gauss về từ trường