Phương trình bậc hai

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dạng tổng quát[edit]

Giải phương trình[edit]

Từ trên, chia phương trình bậc hai cho a (điều này được phép do a khác 0), ta có:

nó tương đương với

thêm bình phương của vào cả hai vế của phương trình, ta được

.

Vế trái bây giờ là một bình phương đúng của x + b/(2a)). Vế phải có thể viết dưới dạng một phân số với mẫu số chung là 4a². Ta thu được

.

Lấy căn bậc hai của hai vế, sẽ có

.

Bớt từ cả hai vế, ta có


Nghiệm số của phương trình bậc hai[edit]