Phương trình hình tròn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình hình tròn hệ số thực[edit]

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình

Phương trình hình tròn hệ số phức[edit]

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình


Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình