Phương trình lượng giác đường thẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình lượng giác đường thẳng ngang

ở góc

Phương trình lượng giác đường thẳng dọc

ở góc