Phản ứng điện của điện trở

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điện và điện trở tương tác tạo ra phản ứng điện DC và phản ứng điện AC

Phản ứng điện DC[edit]

Điện thế
Dòng điện
Điện trở kháng
Điện dẩn
Năng lượng điện phát

Phản ứng điện AC[edit]

Điện thế
Dòng điện
Điện kháng
Điện ứng


Điện thế
Dòng điện
Năng lượng điện
Điện từ cảm
Điện trở nhiệt
Năng lượng điện thất thoát
Năng lượng điện truyền