Phản ứng điện của điot

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điện DC[edit]

Điện AC[edit]

Cho qua nửa sóng diện dương
Cho qua nửa sóng diện âm