Jump to content

Phản ứng điện của tụ điện

From Wikiversity


Điện DC[edit]

Điện lượng
Điện thế
Điện dung
Điện trường
Dòng điện
Năng lượng

Điện AC[edit]

Điện thế
Dòng điện
Điện kháng
Điện kháng
Điện ứng
Góc độ khác biệt
Hằng số thời gian