Phản ứng oxy hóa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

phản ứng hóa học của các kim loại bị rỉ sét khi để ngoài không khí . Phản ứng oxy hóa là một phản ứng hóa học của một liên kết hóa học của Kim loại và Oxigen trong không khí có thể biểu diển bằng liên kết hóa học như sau

Phản ứng oxy hóa . Kim loại + Oxigen

Thí dụ

Sắt rỉ sét .
Đồng rỉ sét .