Phản Lực

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực chống lại Lực tương tác với vật

Với

, Phản Lực
, Lực Tương Tác