Phản lực

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực chống lại lực tương tác với vật . Phản lực có ký hiệu đo bằng đơn vị Niutơn

Công thức[edit]

Với

- Lực
- Phản lực

Thí dụ[edit]

Nếu có một lực tạo ra chuyển động vậy thì phản lực của lực tạo ra chuyển động

Cân bằng đạt được khi

. Không có chuyển động , vật đứng yên