Jump to content

Portal:Проблема людини в філософії

From Wikiversity

Філософська логіка[edit]

(41526) 9 трим., 3 год./тиж., залік, 1 зал.б. Вибірковий курс, який передбачає ознайомлення студентів із проблематикою сучасної філософської логіки. Курс дає уявлення про основні метафізичні й епістемологічні проблеми, що постають у зв'язку з побудовою сучасних логічних систем. Розглядаються питання значення та референції, істинності, квантифікації, теоретико-множинних і семантичних парадоксів, модальних дистинкцій, есенціалізму, ідентичності й існування, монізму та плюралізму в логіці.

Етика[edit]

(41527) 10 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б Нормативний курс, який передбачає ознайомлення студентів із предметом етики, основними типами етичних учень, поняттям моралі, структурою та категоріями моральної свідомості, моральними проблемами людської діяльності та спілкування.

Соціальна філософія[edit]

(41559) 11 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс , присвячений аналізу проблем філософського осмислення соціального буття людини.

Етика та філософія діалогу: М.Бубер, Е.Левінас ,М.Бахтін[edit]

(41636) 5 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із засадами філософії діалогу ХХ ст. та її впливом на розвиток сучасної етики. На основі вивчення й осмислення творів М.Бубера, М.Бахтіна, О.Больнова, Е.Левінаса та ін. розкривається концептуальна специфіка філософії діалогу, аналізуються її основні ідеї, висвітлюються модифікації цієї філософії в різних культурних і морально-ціннісних контекстах.

Феномен свідомості і сучасна наука[edit]

(42590) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Метою курсу є: Ознайомлення із фундаментальними науковими теоріями та моделями світу, що базуються на подоланні традиційного дуалізму матерії і свідомості та стверджують необхідність включення її до наукової картини світу. Розглядаються проблеми, пов'язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність.

http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/kursy/index.php