Jump to content

Portal:ਵਿਗਿਆਨ/Participate

From Wikiversity
 Portal:ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਣੋ ਹਿੱਸਾ ਲਓ 
Portal:ਵਿਗਿਆਨ

ਬਿੰਦਾਸ ਰਹੋ! ਅਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ

ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਰਿਸਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

No pages meet these criteria.

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ
Portal:ਵਿਗਿਆਨ/Participate ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ: edithistorywatchrefresh


ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨ:


  • ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜੋ
  • ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ
  • ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾ ਸੋਧੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਸੋਰਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ
  • Wikimedia Commons ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ
  • Portal:ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਹਿੱਸੇਦਾਰ
  • ਇੱਥੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ
  1. --Param munde (talk) 23:33, 8 March 2016 (UTC)
ਚਰਚਾਵਾਂ

ਚਰਚਾਵਾਂ

Purge server cache