Przestrzeń nazw

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Jak każdy projekt korzystający z oprogramowania MediaWiki, Wikiwersytet ma wbudowaną przestrzeń nazw.

Opisane tutaj przestrzenie nazw, miałyby funkcjonować w polskojęzycznej subdomenie: pl.wikiversity.org


 • Główna przestrzeń nazw
Nie wymaga prefiksu.
 • Przestrzeń nazw z prefiksem "Wikiwersytet"
informacje ogólne na temat Wikiwersytetu oraz różnego rodzaje strony robocze, nie mieszczące się w dalszych przestrzeniach.
 • Przestrzeń nazw z prefiksem "Portal"
Przeznaczona na strony i podstrony odnoszące się bezpośrednio do pewnego zakresu stron w Wikiwersytecie. Np. Portal: Szkolnictwo Przedszkolne jest stroną ułatwiającą nawigację po materiałach dotyczących właśnie tego szkolnictwa. Ma też za zadanie koordynować działania na rzecz rozwoju tego zagadnienia w Wikiwersytecie.
 • Przestrzeń nazw z prefiksem "Szkoła"
Podział tak jak w polskim systemie szkolnictwa. Podobne do przestrzeni "Portal" ułatwia nawigację po zasobach edukacyjnych dotyczących konkretnej dziedziny wiedzy. Np. Szkoła: Podstawowa; Szkoła: Średnia; Szkoła: Aktorstwa; Szkoła: Nurkowania, gdzie będzie obowiązywał podział na: działy, klasy, wydziały.


 • Przestrzeń nazw "Pomoc"
Pomoc związana z Wikiwersytetem.
 • Przestrzeń nazw "Użytkownik"
Strony osobiste użytkowników Wikiwersytetu.
 • Przestrzeń nazw "Templates"
Szablony ułatwiające pracę.
 • Przestrzeń nazw "Dyskusja"
Dyskusje na temat np. użytkownika lub strony.
 • Przestrzeń nazw "Image"
Ilustracje i obrazki.
 • Przestrzeń nazw "MediaWiki"
Część związana ze skryptem.
 • Przestrzeń nazw "Kategoria"
Kategorie (w końcu trzeba to jakoś sortować).