Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm).

Khi góc tới bằng 0O thì góc khúc xạ bằng 0O, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Vật lí 9 - tr.112