Quang tuyến điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quang tuyến điện từ[edit]

Mọi quang tuyến có thể biểu diển bằng toán như sau

Trạng thái quang tuyến[edit]

Quang tuyến được tìm thấy ở 2 trạng thái Sáng ở Tần số ngưởng Tối ở tần số trên tần số ngưởng nên được gọi là Quang tuyến sángQuang tuyến tối

Tần số ngưởng[edit]

Với

- Vận tốc ánh sáng thấy được
- Bước sóng ánh sáng thấy được

Quang tuyến sáng[edit]

Quang tuyến tối[edit]

Tính chất bất định[edit]

Quang tuyến chỉ có thể xảy ra ở một trong hai trạng thái ở một thời điểm thời gian